Brukerpanel

Søk på siden

Hvem er her?

Vi har 4 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Aage  Kristian  Samuelsen også  kalt  «Broder  Aage» ble  født  23.  januar  1915  i Skien. Han  var  en  norsk predikant,  tekstforfatter og  komponist  av  kristne sanger.

aage samuelsen

Aage var den tredje av i alt åtte søsken, og vokste opp i trange kår i bydelen Bakken i Skien. Som barn var han mye syk og lærte seg først å gå i fem-seksårs-alderen. Moren var musikalsk og kjøpte gitar til ham da han var 15 år. Aage lærte seg å spille både munnspill og gitar. Han sang og komponerte sanger hele sitt liv. Som 18-åring var han med og startet danse- og jazzband som reiste rundt og spilte, blant annet med Excelsior Band. Aage hadde i perioder problemer med alkoholmisbruk.

Aage vakte oppsikt med sin uformelle, personlige, humørfyllte og direkte stil. Møter som han ledet fikk både stor oppslutning og ofte presseomtale. Aage Samuelsen ble flere ganger intervjuet i presse og radio. Han holdt på sin personlige stil, var ikke redd for å uttale seg. Han deltok også i humoristiske innslag, blant annet i et radioprogram der også Leif Juster sang sammen med ham.

Hans noe kontroversielle måte å opptre på og hans syn på helbredelse, skapte splid blant pinsevennene.  Det  kom  til  en  åpen  konflikt  og  brudd  med  pinsebevegelsen  i  1957. Etter dette stiftet han sin egen menighet med navnet Maran Ata. Denne menigheten gjorde han landskjent med stor aktivitet, eget menighetsblad m.m. Senere ble det brudd også mellom ham og Maran Ata, og han dannet Vekkeropet Maran Ata. Aage Samuelsen døde 29. november 1987, 72 år gammel og ble begravet i Nordre Gravlund i Skien.  (Kilde: Wikipedia)

Hos Onkel Oskar i Sandnessjøen har Åges musikk vært spillt hver eneste dag siden oppstarten 4. desember 1998.